Voorwaarden Workshop Fotografie


 

Met het aanmelden, meld je je aan voor een workshop fotografie en ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Voorafgaande aan de workshop dien je het volledige bedrag te betalen.

Indien je verhinderd bent en je zorgt voor een vervangende deelnemer, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Indien je zelf de datum wilt verzetten of je meldt je af binnen 2 weken voor aanvang van de workshop, wordt 50% van het workshopbedrag in rekening gebracht. Indien al betaald wordt 50% van het bedrag teruggestort. Voor een afmelding buiten de twee weken wordt 20% van het bedrag berekend.
In bijzondere gevallen kan een lager of geen percentage aangehouden worden. Yin fotografie beslist hierover.

Behind the scenes- foto’s mogen door Yin Fotografie gepubliceerd worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden ten behoeve van Yin Fotografie.

Yin Fotografie heeft het recht om bij onvoldoende deelname de workshop te annuleren. De beslissing hierover wordt uiterlijk 1 week van tevoren kenbaar gemaakt aan de deelnemers. Indien betaald, wordt het volledig bedrag teruggestort of gezocht naar een nieuwe datum indien gewenst.

Indien de workshop geannuleerd dient te worden iv.m. onverhoopte ziekte van Yvonne Vruggink, wordt indien betaald het bedrag teruggestort. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.

De hand-out is voor eigen gebruik en niet ter verspreiding.

Indien je foto’s van het model wilt gebruiken voor eigen promotie is het gewenst het model toestemming hiervoor te vragen. Yin Fotografie is hiervoor niet aansprakelijk.

Yin Fotografie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade, diefstal of verlies van eigendommen vlak voor, tijdens of vlak na de workshop.

 

 

Yin Fotografie | Yvonne Vruggink | info@yinfotografie.nl | 06-219 88 954